Krith


Ga naar de inhoudsopgave


contactpersoon:
adres:
plaats:
telefoon:
mobiele telefoon:
e-mail:
website:
Bankrekening:
BIC:
IBAN:

KvK-nr:
BTW-nr:

ir. W.C.J. (Willem) Zuyderduyn
B 144
2975BK Ottoland
0184-631825
06-20779339
wz@krith.nl
www.krith.nl
140857508
RABONL2U
NL34RABO0140857508
50488341 Rotterdam
NL 0021 232 11B77

Neem via onderstaande mailformulier contact met ons op:

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van de RVOI-2001 van toepassing. Deze regeling van de verhoudingen tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau zijn gedeponeerd door het KIvI ter griffie van de Arrondisementsrechtbank te Den Haag op 29 juni 2001.


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu